1. <acronym id="9yngy"><label id="9yngy"></label></acronym>

  2. <output id="9yngy"><strong id="9yngy"><small id="9yngy"></small></strong></output>

    <acronym id="9yngy"></acronym>
   1. <acronym id="9yngy"><s id="9yngy"></s></acronym>

    工字钢

    本厂Q235工字钢,Q235B工字钢,Q235C工字钢,Q235D工字钢销售咨询热线:0635-7779210

    2020年8月6日Q235B工字钢库存数量

    作者:admin 来源: 日期:2020/8/6 13:35:26 人气:

    品种       产地    规格                  材质          数量   发布时间
    工字钢B 唐山 25×12×         Q235B/Q345B    25.6       8-6 14:45
    工字钢B 唐山 20×12×         Q235B/Q345B    42.1       8-6 14:45
    工字钢B 唐山 22×12×         Q235B/Q345B    10.5       8-6 14:45
    工字钢 唐山 25×12×         Q235B/Q345B    26.2        8-6 14:45
    工字钢 唐山 16×6×         Q235B/Q345B    18.56        8-6 14:45
    工字钢 唐山 18×9×         Q235B/Q345B    20.68        8-6 14:45
    工字钢 唐山 20×12×         Q235B/Q345B    32.65      8-6 14:45
    工字钢 唐山 22×12×         Q235B/Q345B    33.56      8-6 14:45
    工字钢 唐山 12×6×         Q235B/Q345B    32.689      8-6 14:45
    工字钢 唐山 14×6×         Q235B/Q345B    20.56       8-6 14:45
    工字钢 唐山 10×6×         Q235B/Q345B    23.56       8-6 14:45
    工字钢 河北 300×128×20     Q235B/Q345B    现调     8-6 14:4
    工字钢 山东 560×168×14.5  Q235B/Q345B    现调     8-6 14:4
    工字钢 山东 560×170×16.5  Q235B/Q345B    现调     8-6 14:4
    工字钢 山东 630×176×13     Q235B/Q345B    现调     8-6 14:4
    工字钢 河北 630×180×17     Q235B/Q345B    现调     8-6 14:4
    工字钢 河北 400×146×14.5   Q235B/Q345B    现调    8-6 14:4
    工字钢 河北 450×150×11.5   Q235B/Q345B    现调    8-6 14:4
    工字钢 山东 450×154×15.5   Q235B/Q345B    现调     8-6 14:4
    工字钢 河北 100×68×4.5       Q235B/Q345B    现调    8-6 14:4
    工字钢 河北 320×134×13.5   Q235B/Q345B    现调    8-6 14:4
    工字钢 河北 360×140×14      Q235B/Q345B    现调    8-6 14:4
    工字钢 河北 400×142×10.5   Q235B/Q345B    现调    8-6 14:4
    工字钢a 唐山 30×12×          Q235B/Q345B    0.577    8-6 13:42
    工字钢a 唐山 28×12×          Q235B/Q345B    1.566    8-6 13:42
    工字钢b 唐山 28×12×          Q235B/Q345B    3.448    8-6 13:42
    工字钢b 唐山 22×12×          Q235B/Q345B    11.3     8-6 13:42
    工字钢a 唐山 25×12×          Q235B/Q345B    0.914    8-6 13:42
    工字钢b 唐山 25×12×          Q235B/Q345B    3.04     8-6 13:42
    工字钢a 唐山 20×12×          Q235B/Q345B    6.3     8-6 13:42
    工字钢b 唐山 20×12×          Q235B/Q345B     7.7    8-6 13:42


    韩国三级电影网,韩国三级片大全,韩国三级片大全在线观看,经典三级在线}